AL-MAQĀṢID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research

Current Issue

Vol. 1 No. 2 (2020)
Published December 1, 2020

Articles

Mohd Nur Hidayat Hasbollah Hajimin, Pg Mohd Faezul Fikri Ag Omar, Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Adi Amzar Muhammad Nawawi, Syamsul Azizul Marinsah
1-17
Sekatan Pergerakan Berdepan COVID-19 Di Malaysia: Satu Tinjauan Dari Perspektif Islam: Movement Restriction Confronting COVID-19 in Malaysia: An Overview from Islamic Perspective
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/TQ8KC
FULL TEXT (PDF)
Lukman Abd Mutalib, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Ahmad Syukran Baharuddin, Abdul Manan Ismail, Mohd Soberi Awang, Setiyawan Gunardi, Siti Fatimah Salleh, Muhammad Hazim Ahmad
18-41
Fiqh Pandemik: Istintāj Hukum Dari Sejarah Penularan Hawar Al-Ṭāʿūn Dalam Islam Dan Hubungannya Dengan Maqāṣid Syariah: The Fiqh of Pandemics: Legal Deduction from The History of The Contagion of al-Ṭāʿūn Plague in Islam and Its Relationship with Maqāṣid Sharīah
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/96X8J
FULL TEXT (PDF)
Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Mohd Radzniwan A Rashid, Syahirah Abdul Shukor, Lukman Abdul Mutalib, Ahmad Syukran Baharuddin, Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh, Norma Jusof, Zulfaqar Mamat, Mohamad Aniq Aiman Alias
42-54
Hibah Melalui Khidmat Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Bagi Pesakit COVID-19 Dalam Keadaan Maraḍ Al-Mawt Menurut Perspektif Syarak Dan Perundangan Islam: Hibah Using Short Message Service (SMS) for COVID-19 Patients in Maraḍ Al-Mawt Condition According to Shara’ and Islamic Perspective
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/2VK4J
FULL TEXT (PDF)
Mualimin Mochammad Sahid, Mohd Soberi Awang
55-67
Konsep Ḥalālan Ṭayyiban Dan Maqāṣid Syariah Dalam Penyembelihan Haiwan: Prosedur Operasi Standard (SOP) Pandemik COVID-19 Di Malaysia: Ḥalālan Ṭayyiban Concept And Maqāṣid Sharī’ah in Animal Slaughtering: A Study on COVID-19 Standard Operating Procedures (SOP) in Malaysia
https://doi.org/10.17605/OSF.IO/BKGJ5
FULL TEXT (PDF)
View All Issues