Mohd Sharif, Mohd Saifun Aznin, Mohd Fadzil Kamarudin, Mohd Hasrul Kamarulzaman, Mior Muhammad Saiful Nizam Mohd Saali, Muhammad Zaim Esrati, and Mohd Nor Latif. 2022. “Inovasi Pengajaran Dan Pembelajaran Sirah Melalui Permainan Dalam Kalangan Pelajar Pintar Cerdas: Teaching and Learning Innovation Through Games Among Pintar Cerdas Students”. AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research 3 (2). Selangor, Malaysia:49-62. https://doi.org/10.55265/almaqasid.v3i2.43.