Vol. 1 No. 2 (2020): AL-MAQĀṢID: COVID-19 Pandemic and Intellectual Discourse
AL-MAQĀṢID: COVID-19 Pandemic and Intellectual Discourse

Articles

Mohd Nur Hidayat Hasbollah Hajimin, Pg Mohd Faezul Fikri Ag Omar, Ibnor Azli Ibrahim, Mohd Adi Amzar Muhammad Nawawi, Syamsul Azizul Marinsah
1-17
Sekatan Pergerakan Berdepan COVID-19 Di Malaysia: Satu Tinjauan Dari Perspektif Islam: Movement Restriction Confronting COVID-19 in Malaysia: An Overview from Islamic Perspective
FULL TEXT (PDF)
Lukman Abd Mutalib, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Ahmad Syukran Baharuddin, Abdul Manan Ismail, Mohd Soberi Awang, Setiyawan Gunardi, Siti Fatimah Salleh, Muhammad Hazim Ahmad
18-41
Fiqh Pandemik: Istintāj Hukum Dari Sejarah Penularan Hawar Al-Ṭāʿūn Dalam Islam Dan Hubungannya Dengan Maqāṣid Syariah: The Fiqh of Pandemics: Legal Deduction from The History of The Contagion of al-Ṭāʿūn Plague in Islam and Its Relationship with Maqāṣid Sharīah
FULL TEXT (PDF)
Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Mohd Radzniwan A Rashid, Syahirah Abdul Shukor, Lukman Abdul Mutalib, Ahmad Syukran Baharuddin, Muhammad Aunurrochim Mas'ad Saleh, Norma Jusof, Zulfaqar Mamat, Mohamad Aniq Aiman Alias
42-54
Hibah Melalui Khidmat Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Bagi Pesakit COVID-19 Dalam Keadaan Maraḍ Al-Mawt Menurut Perspektif Syarak Dan Perundangan Islam: Hibah Using Short Message Service (SMS) for COVID-19 Patients in Maraḍ Al-Mawt Condition According to Shara’ and Islamic Perspective
FULL TEXT (PDF)
Mualimin Mochammad Sahid, Mohd Soberi Awang
55-67
Konsep Ḥalālan Ṭayyiban Dan Maqāṣid Syariah Dalam Penyembelihan Haiwan: Prosedur Operasi Standard (SOP) Pandemik COVID-19 Di Malaysia: Ḥalālan Ṭayyiban Concept And Maqāṣid Sharī’ah in Animal Slaughtering: A Study on COVID-19 Standard Operating Procedures (SOP) in Malaysia
FULL TEXT (PDF)